I dag får du opptil 30 % rabatt på plakater
Når du handler for minst 395kr.

www.gallerix-home.no administreres og vedlikeholdes av Gallerix AB. Gallerix AB er registrert i Sverige under firmanummer 556775-9393. Selskapets MVA-registreringsnummer er SE556775939301. Gallerix adresse er Västergatan 6D, 352 30 Växjö, Sverige.

Gallerix AB gir tilgang til nettstedet www.gallerix-home.no (heretter kalt "nettstedet"). Vi selger produktene våre i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Vennligst les vilkårene nøye før du bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene i sin helhet.

 

1. Din konto
Hvis du bruker denne nettsiden, er du ansvarlig for å holde kontoens brukernavn og passord konfidensielt, og for å forhindre at uautoriserte brukere får tilgang til datamaskinen din og kontoen din. Du er ansvarlig for alt som skjer på kontoen din og ved hjelp av passordet ditt. Du godtar å ta alle nødvendige tiltak for å holde passordet konfidensielt. Hvis du mistenker at noen andre kjenner passordet ditt eller at passordet brukes av andre enn deg selv, må du gi oss beskjed.

Sjekk at all informasjon du har gitt oss er korrekt og fullstendig, og informer oss så snart som mulig dersom informasjonen endres.

Gallerix AB selger kun til personer og bedrifter som kan betale med kredittkort/debetkort eller via faktura. Personer under 18 år kan kun kjøpe produkter fra Gallerix AB dersom foreldre eller foresatte godkjenner det.

Gallerix AB forbeholder seg retten til å nekte tilgang til nettsiden, stenge en konto, fjerne eller endre innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn. Hvis vi kansellerer en bestilling, er ikke kunden betalingspliktig.

 

2. Personvernerklæring
Les vår personvernerklæring hvis du vil vite mer om hvordan vi håndterer personopplysninger. Her kan du også lese om regelverket som gjelder for våre nettsider.

 

3. Tilgang til nettstedet
Vi gjør vårt beste for å sikre at nettsiden er tilgjengelig uten avbrudd og at overføringer skjer uten feil. På grunn av Internetts natur er dette imidlertid ikke noe vi kan garantere. Tilgang til nettstedet kan fra tid til annen være umulig eller begrenset på grunn av reparasjoner, vedlikehold eller introduksjon av nye funksjoner eller tjenester. Vi minimerer slike avbrudd eller restriksjoner så langt som mulig.

 

4. Tillatelse til å få tilgang til nettstedet
Gallerix AB gir tillatelse til begrenset tilgang og personlig bruk av nettsiden. Denne tillatelsen gir deg ikke rett til å laste ned (bortsett fra generelle cache-funksjoner) eller endre nettsiden eller deler av den uten skriftlig forhåndssamtykke fra Gallerix AB. Tillatelsen omfatter heller ikke videresalg eller kommersiell bruk av denne nettsiden eller dens innhold, inkludert innsamling og bruk av produktvalg, beskrivelser eller priser, indirekte bruk av denne nettsiden eller dens innhold, nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon for bruk av andre butikkeiere eller bruk av data mining, roboter eller lignende datainnsamlingsverktøy. Nettstedet eller deler av det må ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på annen måte brukes til kommersielle formål uten vårt skriftlige samtykke.

 

5. Begrensninger
Du kan ikke bruke rammer for å skjule varemerker, logoer eller annen proprietær informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller informasjon) fra Gallerix AB uten vårt skriftlige samtykke på forhånd. Du kan ikke bruke metakoder eller annen "skjult tekst" sammen med Gallerix ABs firmanavn, produktnavn eller varemerker. Enhver uautorisert bruk av nettstedet ugyldiggjør alle tillatelser eller lisenser for bruk av nettstedet som er gitt av Gallerix AB.

Du kan ikke bruke noen logo, varemerke eller andre opphavsrettsbeskyttede bilder eller varemerker som vises på nettstedet som en del av en lenke uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

Du kan ikke bruke nettstedet på en måte som kan resultere i avbrudd, skade eller svekkelse av nettstedet, eller hindre tilgang til nettstedet.

Du kan ikke bruke nettstedet:

- for uredelige formål eller innenfor rammen av kriminelle aktiviteter eller andre uautoriserte aktiviteter.
- å sende, bruke eller gjenbruke materiale som er utillatt, støtende, ærekrenkende, støtende eller truende.
- som krenker opphavsrett, varemerker, konfidensiell informasjon eller andre rettigheter, eller på annen måte er skadelig for tredjeparter eller støtende.
- som består av eller inneholder virus, politiske uttalelser, 
- å forårsake ubehag, ulempe eller unødvendig bekymring.

 

6. Opphavsrett, juridisk merknad og databaserettigheter

Hele innholdet på nettstedet og strukturen på nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, logoer, symboler, bilder og programvare, tilhører Gallerix AB eller deres innholdsleverandører, og er beskyttet av svensk, europeisk og internasjonal opphavsrettslovgivning og databaselover. rettigheter.

All programvare som brukes på nettsiden tilhører Gallerix AB eller våre programvareleverandører, og er beskyttet av svensk, europeisk og internasjonal opphavsrettslovgivning.

Du kan ikke laste ned og/eller gjenbruke deler av nettstedets innhold uten forutgående skriftlig samtykke innhentet fra Gallerix AB. Spesielt må du ikke bruke datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og nedlastingsverktøy (enten en gang eller gjentatte ganger) med det formål å bruke vesentlige deler av nettstedet. Videre kan du ikke etablere og/eller frigi din egen database, som inneholder vesentlige deler av nettsiden (f.eks. våre priser eller vårt produktutvalg).

Mer informasjon finner du i delen Juridisk ansvarsfraskrivelse nedenfor.

 

7. Juridisk ansvarsfraskrivelse
www.gallerix-home.no og www.gallerix.com er registrerte domener som tilhører Gallerix AB.

 

8. Avtale med kunden
Når du bestiller et produkt fra nettstedet, vil vi sende deg en bekreftelses-e-post. Denne e-posten bekrefter at vi har mottatt bestillingen din og inneholder all informasjon om bestillingen. Din bestilling utgjør en forespørsel til oss om at du ønsker å kjøpe et bestemt produkt. Kjøpet er godkjent av oss når vi sender produktet til deg. Når du legger inn en bestilling ber du om å inngå avtale med Gallerix AB. Gallerix AB eier produktet inntil du har betalt for det i sin helhet og Gallerix AB har mottatt betalingen.

Gallerix AB forbeholder seg retten til å holde en ordre for å sjekke forsendelsen for sikkerhets skyld. Gallerix AB samtykker til den eksklusive jurisdiksjonen til slike domstoler.

 

9. Endringer i tjenester eller tillegg til vilkår
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på nettsiden, selskapets retningslinjer og disse vilkårene når som helst. Din bruk av nettstedet og bestillingene du legger inn er underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder når du bruker nettstedet eller når du bestiller produkter fra oss, bortsett fra der loven krever at vilkårene eller betingelsene endres (i så fall slike endringer vil også gjelde for tidligere bestillinger du har gjort fra oss). Dersom noen av disse bestemmelsene er ugyldige eller av annen grunn ikke har rettskraft, skal de aktuelle bestemmelsene fjernes fra de øvrige bestemmelsene og påvirker dermed ikke gyldigheten eller anvendelsen av de andre bestemmelsene.

 

10. Hendelser utenfor vår kontroll
Gallerix AB kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler i oppfyllelsen av våre forpliktelser i henhold til disse bestemmelsene, dersom forsinkelsen eller mangelen i oppfyllelsen er forårsaket av en hendelse utenfor vår kontroll. Denne bestemmelsen påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

 

11. Ansvarsbegrensning
Hvis du ikke overholder disse vilkårene, og vi ikke iverksetter tiltak mot deg, har vi fortsatt rett til å hevde våre rettigheter dersom du bryter disse vilkårene ved en annen anledning.

 

12. Jurisdiksjon og domstol
Din bruk av nettstedet, ethvert kjøp du gjør fra nettstedet og disse vilkårene og betingelsene er underlagt norsk lov og anses å ha funnet sted i Norge. Du samtykker, i likhet med vi, til å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til norske domstoler. Disse bestemmelsene påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

 

13. Om selskapet
Nettstedet administreres av Gallerix AB:
• Registreringsnummer SE556775939301
• Selskapet er registrert i Sverige

 

© Gallerix AB 2021. Alle rettigheter forbeholdt.