I dag får du opptil 30 % rabatt på plakater
Når du handler for minst 395kr.

Når du velger å handle fra Gallerix kan du føle deg trygg på at du sammen med oss ​​tar ansvar for miljøet og naturen vår. Vårt trykkeri er sertifisert i henhold til ISO14001 og har Nordic Swan-sertifikatet for renere produksjon og for å sikre bærekraftig skogforvaltning. Strømmen vi forbruker kommer fra lokale produsenter og er opprinnelsesmerket utstedt av Svenska kraftnät. En ren og sunn fremtid er vårt felles ansvar.

Vi er et støtteselskap for organisasjonen OneTreePlanted og gjennom dette planter vi nye trær som blant annet hjelper til med å rense luften vi puster inn ved å ta opp karbondioksid og produsere nytt oksygen.

 

Hvorfor er trær viktige for miljøet?

Trær hjelper til med å rense luften vi puster inn ved å absorbere karbondioksid og produsere nytt oksygen. De spiller en nøkkelrolle i å binde regnvann til jorda for å forhindre erosjon, og de bidrar til å kjøle ned planeten vår ved å lagre skadelige drivhusgasser i stammer, greiner og blader. Skoger gir over 1,6 milliarder mennesker over hele verden jobber, skaper bærekraftige byggematerialer og gir nøkkelingredienser i 25 % av alle legemidler. Skoger gir også habitat for over 80 % av verdens biologiske mangfold på land. Et enkelt tre kan være hjemsted for hundrevis av arter av insekter, sopp, mose, dyr og andre planter.

 

OneTreePlanted